What can we help you with?

Wat is beroepsaansprakelijkheid?


Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert schade uit zakelijke vergissingen. Maar hoe zit het precies, zijn alle claims verzekerd? En wat zijn de verschillen met andere verzekeringen?

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Hiscox banner shape mask mobile Hiscox banner shape mask

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt beroepsfoutenEen beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u tegen claims die voortvloeien uit fouten en vergissingen die u in uw beroep maakt. Zo’n schadeclaim kan al snel heel hoog op lopen. Soms zó hoog, dat u failliet gaat. En omdat zelfs de meest ervaren professionals vergissingen kunnen maken, is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering eigenlijk onmisbaar. Ook omdat steeds meer opdrachtgevers deze verzekering verplicht stellen. De 'klassieke' beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt financieel verlies dat u in uw werk veroorzaakt. Bijvoorbeeld:

  • U maakt vergissingen in een advies, analyse, berekening of meting.
  • Een van uw werknemers wordt ziek en u kunt een belangrijke projectdeadline niet halen.
  • U maakt onopzettelijk inbreuk op het auteursrecht, handelsmerk of licentierechten.
  • U maakt een fout in het onderzoek of het advies en uw cliënt lijdt daardoor financieel verlies.
  • U verliest data van uw klant.

Bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheidKortom, de beroepsaansprakelijkheid is er voor fouten die u in uw werk veroorzaakt. Bedrijfsaansprakelijkheid is daarentegen bedoeld voor fouten die u op uw werk maakt, waardoor iemand als persoon schade kan lijden. Anders gezegd, deze verzekering dekt lichamelijk letsel of materiële schade die u ‘als mens’ veroorzaakt. Ook daaruit voortvloeiende financiële verliezen zijn vaak verzekerd. Bijvoorbeeld::

  • Een klant valt over uw onhandig geplaatste oplaadkabel en breekt zijn pols.
  • U morst uw koffie op de laptop van uw klant, waardoor het apparaat kapot gaat.
  • U verliest de sleutel van het kantoor van uw klant, waardoor hij alle sloten moet vervangen.

Bij Hiscox kunt u uw bedrijfsaansprakelijkheid overigens gemakkelijk meeverzekeren bij het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bent u op zoek naar een losse bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Neem dan contact op met een van onze tussenpersonen

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?Voor sommige beroepen is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. Denk aan advocaten, notarissen en accountants. In andere beroepen geldt misschien geen wettelijke verplichting, maar kan een opdrachtgever tóch een beroepsaansprakelijkheidsverzekering als voorwaarde stellen. Veel zzp’ers krijgen met die situatie te maken. Geen verzekering? Dan krijgen ze geen opdracht. Dit is in veel grote bedrijven het geval. De reden: als een freelancer een grote klant verkeerd adviseert, kan de daaruit voortvloeiende schade enorme hoogten bereiken. Er zijn natuurlijk diverse manieren waarop u een aansprakelijkstelling kunt voorkomen. Toch is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook verstandig als er géén verplichting bestaat. Want wederom geldt: zodra u met grote, zakelijke belangen te maken krijgt, kan een schade óók zeer groot worden. Hoe zeer ondernemers dit risico onderschatten, blijkt uit praktijkonderzoek van Hiscox.

Beroepsaansprakelijkheid en particuliere aansprakelijkheidEen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren keert alleen uit als u privé schade veroorzaakt. Als u in uw werk aansprakelijk wordt gesteld, dekt deze verzekering niets.

Wat valt niet onder beroepsaansprakelijkheid?Hiscox formuleert de voorwaarden rond beroepsaansprakelijkheid transparant en beknopt. In de polis vindt u dus ook specifiek de situaties die niet zijn gedekt. Zoals vorderingen als gevolg van bewust plichtsverzuim. Of schade die voortvloeit uit boetes en strafvervolging.

Wat kan er misgaan?


Zo sluit u af


1. 

Bereken uw premie

Binnen 5 minuten berekent u minuten online (en vrijblijvend!) uw premie. Vindt u die ok? Vraag dan eenvoudig een offerte aan.

2.

De verzekering afsluiten

Zodra u de premie hebt berekend, kunt u de verzekering online afsluiten.

3.

U bent verzekerd!

Hebt u de verzekering afgesloten? Dan bent u meteen verzekerd. We sturen u een bevestiging per e-mail.

Ontdek vrijblijvend uw premie

Binnen 5 minuten online geregeld!