Waarmee kunnen we je helpen?

Betalingen


Wat, als u te laat bent met betalen?

Het kan gebeuren dat u een keer te laat bent met betalen of dat een automatische incasso niet is gelukt. Het is belangrijk om de premie alsnog zo snel mogelijk aan ons te betalen. Hieronder leggen wij u uit de stappen die wij nemen als u te laat bent met het betalen van uw premie en hoe u kunt voorkomen dat er (tijdelijk) geen dekking meer is op uw verzekering.
 
1. Betalingsherinnering
We sturen u een betalingsherinnering 30 dagen na de premievervaldatum. Hierin wordt u gevraagd de premie alsnog binnen 14 dagen te betalen. Gebruik voor deze betaling rekeningnummer: FR76  3005 6005 0205 0200 0803 476  / BIC: CCFRFRPP t.n.v. Hiscox SA en vermeldt daarbij uw polisnummer als betalingskenmerk.
 
Belangrijk: betaalt u de betalingsherinnering niet op tijd? Dan schorsen wij de dekking vanaf de 15e dag na de betalingsherinnering. Dat betekent onder meer dat u bij schade geen recht heeft op een uitkering. Ondanks het schorsen van de dekking blijft u contractueel verplicht de premie aan ons te betalen.

2. Aanmaning: de dekking is geschorst
Heeft u na de betalingsherinnering de premie niet overgemaakt? Dan sturen wij u een aanmaning waarin wij aangeven dat u 14 dagen de tijd heeft om alsnog te betalen. Gebruik voor deze betaling opnieuw rekeningnummer: FR76  3005 6005 0205 0200 0803 476  / BIC: CCFRFRPP t.n.v. Hiscox SA en vermeld daarbij uw polisnummer als betalingskenmerk.
Betaalt u na dit laatste verzoek de premie nog steeds niet? Dan nemen wij in overweging de openstaande vordering over te dragen aan een incassobureau.
 
3. Overdracht incassobureau
Als wij de achterstand daadwerkelijk overgedragen aan een incassobureau, komen al deze kosten voor uw rekening. Het gaat hierbij om zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten en de wettelijke rente. Beëindigen wij uw verzekering in verband met wanbetaling? Dan kunnen we besluiten uw gegevens te registreren bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Verzekeraars gebruiken deze gegevens bij het beoordelen van nieuwe verzekeringsaanvragen. Dit kan nadelige gevolgen voor u hebben als u een nieuwe verzekering wilt afsluiten.