Waarmee kunnen we u helpen?

Schade? Zo meldt u het


Hebt u een verzekering van Hiscox en wilt u een claim indienen? Snel schakelen beperkt vaak verdere schade. Meld uw schade dus direct bij uw adviseur. Bereikt u hem niet? Bel dan onze schadeafdeling op +31 (0)20 517 0700 of stuur een e-mail naar [email protected].

Let op: voor dringende schademeldingen en cyberincidenten is het bovenstaande telefoonnummer 24 uur per dag bereikbaar. 

We helpen u waar nodig. Bijvoorbeeld met advies over hoe de schade te beperken, of door snel een expert in te schakelen.
 

Wij vragen u met nadruk vooralsnog geen aansprakelijkheid te erkennen. Let er dus op dat u geen uitlatingen doet naar de wederpartij of derden. Stuur alle correspondentie van de wederpartij direct en onbeantwoord naar ons. En correspondeer niet zelf met de wederpartij, maar vraag ons te reageren.

Particuliere verzekering

Hebt u een particuliere verzekering van Hiscox? Dan hebben we de volgende documenten nodig.

Daarnaast zijn de hierna genoemde documenten handig. Als u ze hebt, stuur ze ons op.

Schade aan opstal of inboedel:

 • herstelofferte;
 • herstelnota’s van noodreparaties;
 • aankoopnota’s van de beschadigde zaken;
 • kopie van het proces-verbaal.

Schade aan kunst of kostbaarheden:

 • restauratieofferte;
 • taxatierapport of aankoopnota’s;
 • kopie van het proces-verbaal.

Aansprakelijkheidsschade:

 • een schriftelijke aansprakelijkstelling;
 • uw gemotiveerde reactie op de aansprakelijkstelling;
 • overige relevante correspondentie en stukken;
 • getuigenverklaringen.

Zakelijke verzekering

Hebt u een zakelijke verzekering van Hiscox? Dan hebben we de volgende documenten nodig.

Daarnaast zijn de volgende documenten handig. Als u ze hebt, stuur ze ons op:

 • de algemene voorwaarden van u en uw opdrachtgever;
 • de overeenkomst van de opdracht;
 • alle relevante correspondentie en documenten.

Hebt u ook schade aan uw gezondheid? Raadpleeg dan deze handige brochure van de Letselschade Raad.