Waarmee kunnen we je helpen?

FAQ bedrijfsaansprakelijkheid


Ben je verplicht om je bedrijfsaansprakelijkheid te verzekeren? Wat is het eigenlijk? Lees hier de veelgestelde vragen.

Bedrijfsaansprakelijkheid
Hiscox banner shape mask mobile Hiscox banner shape mask

Veelgestelde vragen


Wat is bedrijfsaansprakelijkheid?

Bedrijfsaansprakelijkheid betekent dat je aansprakelijk wordt gesteld voor materiële- of letselschade die je tijdens of op je werk veroorzaakt aan anderen. Bijvoorbeeld als een klant gewond raakt door een val in je kantoor, of als je tijdens je werk per ongeluk de laptop van een klant beschadigt. Maar ook als je medewerker een klant bezoekt, struikelt en een dure vaas breekt.

Waarom is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Je hoeft bedrijfsaansprakelijkheid niet verplicht te verzekeren (zie hierna), het is wél aan te raden. Want als je als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld, moet je mogelijk een schadeclaim betalen. Dit is om de kosten te dekken van de materiële- of letselschade die je op je werk hebt veroorzaakt. Soms zijn deze kosten veel hoger dan je financieel aankunt. Bovendien dienen mensen veel eerder een claim in dan vroeger. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt je tegen deze financiële gevolgen van zulke schadeclaims. Deze verzekering dekt de kosten voor letsel, materiële schade en soms ook de gevolgschade daarvan. Zo voorkom je dat je veel geld kwijtraakt als je verantwoordelijk wordt gehouden voor schade in je bedrijf. En je laat zien dat je aan je klanten denkt en vooruit kijkt.

Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers verplicht?

Nee, als zelfstandige zonder personeel ben je niet verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af te sluiten. Ook op dit punt geniet je als zzp veel vrijheid. Maar je kunt wél aansprakelijk gesteld worden. Dat heeft soms grote financiële gevolgen. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verminder je die financiële gevolgen. Bovendien stellen steeds meer opdrachtgevers een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering als voorwaarde, zowel voor beroepsaansprakelijkheid als bedrijfsaansprakelijkheid. Daarom is het meestal verstandig om beide verzekeringen te kiezen.

Ik heb al eens een zakelijke claim gehad. Kan ik dan alsnog een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Ja, het is vaak nog steeds mogelijk om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te krijgen als je eerder een zakelijke aansprakelijkheidsclaim hebt gekregen. Dat kan wel betekenen dat je een hogere premie betaalt. Bovendien is die eerdere claim niet gedekt onder de later afgesloten verzekering.

Zijn mijn medewerkers ook verzekerd?

Krijgt je medewerker een ongeluk op het werk, met lichamelijk letsel? En ben je als werkgever daarvoor aansprakelijk? Dan dekt onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook die financiële gevolgen. Dat geldt ook als de medewerker ziek wordt door het werk. Deze risico’s vallen onder werkgeversaansprakelijkheid. Meer informatie lees je in de voorwaarden op deze pagina.

Wat dekt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan eigendommen en letselschade die je tijdens je werk of op je werkplek veroorzaakt, maar niet als direct gevolg ván je werk. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • Een klant struikelt over je oplaadkabel en breekt zijn pols.
  • Je morst je koffie op de laptop van je klant, waardoor het apparaat kapotgaat.
  • Je verliest de sleutel van het kantoor van je klant, waardoor deze alle sloten moet vervangen.

Niet alleen de directe schade van zo’n ongeluk, maar ook de eventuele schade die erop volgt, kan flink oplopen. Bijvoorbeeld als het slachtoffer daardoor arbeidsongeschikt raakt. Met onze (zzp-) bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ben je hiervoor verzekerd.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt ook vaak andere kosten. Bijvoorbeeld voor een rechtszaak en hulp van een advocaat. Ook de kosten voor verdediging bij strafrechtelijke vervolging of een tuchtprocedure vallen dan onder de dekking. Zelfs werkgeversaansprakelijkheid is meeverzekerd. Zo ben je goed voorbereid op allerlei situaties.

Wat valt niet onder bedrijfsaansprakelijkheid?

Niet alle schade wordt gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Voorbeelden zijn:

  • Schade aan motorvoertuigen.
  • Schade die geen zaken of personen betreft (bijvoorbeeld immateriële schade, cyberschade).
  • Schade die ontstaat omdat je na een beroepsfout aansprakelijk bent gesteld (dit dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering).
  • Schade aan goederen die je bedrijf leent, huurt of vervoert.
  • Schade die je opzettelijk veroorzaakt.

Lees voor meer informatie onze voorwaarden.

Is dit hetzelfde als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Nee, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de financiële gevolgen van zakelijke vergissingen en fouten in je werk. Bijvoorbeeld als je een verkeerd advies geeft of een deadline mist.

Met andere woorden, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is voor fouten die je in je werk maakt. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is voor fouten die je op of tijdens je werk maakt en waardoor je persoonlijk bij iemand schade veroorzaakt. 

Wat is precies het verschil tussen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de financiële gevolgen van zakelijke vergissingen en fouten die je maakt in je werk. Bijvoorbeeld als je een verkeerd advies geeft of een deadline mist.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert je voor materiële- en letselschade die je per ongeluk op of tijdens je werk veroorzaakt en waardoor je persoonlijk en fysiek bij iemand schade veroorzaakt.

Meer informatie lees je ook in onze FAQ beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Is cyberschade eveneens gedekt?

Cyberschade is beperkt of niet gedekt. Kijk daarom in de voorwaarden om de exacte dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te vinden. Wil je een volledige dekking van cyberrisico's? Lees dan eerst de veelgestelde vragen over onze cyberverzekering.

Klantenservice

Meer informatie over onze cyberverzekeringen?

Bel gratis onze zakelijke klantenservice:  020-7991888

Bereikbaar op werkdagen van 08:30 - 18:00 uur

Onze zakelijke verzekeringen