Waarmee kunnen we u helpen?

FAQ bedrijfsaansprakelijkheid


Moet u bedrijfsaansprakelijkheid verplicht verzekeren? Wat is het eigenlijk? Lees hier de veelgestelde vragen.

Bedrijfsaansprakelijkheid
Hiscox banner shape mask mobile Hiscox banner shape mask

Veelgestelde vragen


Wat is bedrijfsaansprakelijkheid?

Bedrijfsaansprakelijkheid is niet hetzelfde als beroepsaansprakelijkheid. Het betekent namelijk dat u verantwoordelijk bent voor alle materiële- of letselschade die u tijdens of op uw werk veroorzaakt aan anderen. Bijvoorbeeld als een klant gewond raakt door een val in uw kantoor, of als u tijdens uw werk per ongeluk de laptop van een klant beschadigt. Maar ook als uw medewerker een klant bezoekt, struikelt en een dure vaas breekt.

Waarom is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Ook al hoeft u bedrijfsaansprakelijkheid niet verplicht te verzekeren (zie hierna), het is wél aan te raden. Want als u als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld, moet u mogelijk een schadeclaim betalen. Dit is om de kosten voor de materiële- of letselschade die u op uw werk heeft veroorzaakt te dekken. Maar soms zijn deze kosten veel hoger dan u financieel aankunt. Bovendien dienen mensen veel eerder een claim in dan vroeger. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van zulke schadeclaims. Deze verzekering dekt de kosten voor letsel, materiële schade en soms ook de gevolgschade daarvan. Zo voorkomt u dat u veel geld kwijtraakt als u verantwoordelijk wordt gehouden voor schade in uw bedrijf. En u laat zien dat u aan uw klanten denkt en vooruit kijkt.

Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers verplicht?

Nee, als zelfstandige zonder personeel bent u niet verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af te sluiten. Ook op dit punt geniet u als zzp veel vrijheid. Maar u kunt u wél aansprakelijk gesteld worden. Dat heeft soms grote financiële gevolgen.

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vermindert u die financiële gevolgen. Bovendien stellen steeds meer opdrachtgevers een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering als voorwaarde, zowel voor beroepsaansprakelijkheid als bedrijfsaansprakelijkheid. Daarom is het meestal verstandig om beide verzekeringen te kiezen.

Ik heb al eens een zakelijke claim gehad. Kan ik dan alsnog een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Ja, het is vaak nog steeds mogelijk om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te krijgen als u eerder een zakelijke aansprakelijkheidsclaim heeft gekregen. Dat kan wel betekenen dat u een hogere premie betaalt. Bovendien is die eerdere claim niet gedekt onder de later afgesloten verzekering

Zijn mijn medewerkers ook verzekerd?

Krijgt uw medewerker een ongeluk op het werk, met lichamelijk letsel? En bent u als werkgever daarvoor aansprakelijk? Dan dekt onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook die financiële gevolgen. Dat geldt ook als de medewerker ziek wordt door het werk. Deze risico’s vallen onder werkgeversaansprakelijkheid. Meer informatie vindt u in de voorwaarden op deze pagina.

Wat dekt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan eigendommen en letselschade die u tijdens uw werk of op uw werkplek veroorzaakt, maar niet als direct gevolg ván uw werk. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • Een klant struikelt over uw oplaadkabel en breekt zijn pols.
  • U morst uw koffie op de laptop van uw klant, waardoor het apparaat kapotgaat.
  • U verliest de sleutel van het kantoor van uw klant, waardoor deze alle sloten moet vervangen.

Niet alleen de directe schade van zo’n ongeluk, maar ook de eventuele schade die erop volgt, kan flink oplopen. Bijvoorbeeld als het slachtoffer daardoor arbeidsongeschikt raakt. Met onze (zzp-) bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bent u hiervoor verzekerd.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt ook vaak andere kosten. Bijvoorbeeld voor een rechtszaak en hulp van een advocaat. Ook de kosten voor verdediging bij strafrechtelijke vervolging of een tuchtprocedure vallen onder de dekking. Zelfs werkgeversaansprakelijkheid is meeverzekerd. Zo bent u goed voorbereid op allerlei situaties.

Wat valt niet onder bedrijfsaansprakelijkheid?

Niet alle schade wordt gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Voorbeelden zijn:

  • Schade aan motorvoertuigen.
  • Schade die geen zaken of personen betreft (bijvoorbeeld immateriële schade, cyberschade).
  • Schade die ontstaat omdat u na een beroepsfout aansprakelijk bent gesteld (dit dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering).
  • Schade aan goederen die uw bedrijf leent, huurt of vervoert.
  • Schade die u opzettelijk veroorzaakt.

Lees voor meer informatie onze voorwaarden.

Is dit hetzelfde als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Nee, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de financiële gevolgen van zakelijke vergissingen en fouten in uw werk. Bijvoorbeeld als u een verkeerd advies geeft of een deadline mist.

Met andere woorden, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is voor fouten die u in uw werk maakt. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is voor fouten die u op of tijdens uw werk maakt en waardoor u persoonlijk bij iemand schade veroorzaakt. 

Wat is precies het verschil tussen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de financiële gevolgen van zakelijke vergissingen en fouten die u maakt in uw werk. Bijvoorbeeld als u een verkeerd advies geeft of een deadline mist.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u voor materiële- en letselschade die u per ongeluk op of tijdens uw werk veroorzaakt.

Met andere woorden, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is voor fouten die u in uw werk maakt. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is voor fouten die u op uw werk maakt, en waardoor u persoonlijk bij iemand schade veroorzaakt.

Meer informatie vindt u in onze FAQ beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Is cyberschade eveneens gedekt?

De exacte dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vindt u in de voorwaarden. Wilt u een volledige dekking van cyberrisico's? Lees dan eerst de veelgestelde vragen over onze cyberverzekering.

Klantenservice

Meer informatie over onze cyberverzekeringen?

Bel gratis onze zakelijke klantenservice:  020-7991888

Bereikbaar op werkdagen van 08:30 - 17:00 uur

Onze zakelijke verzekeringen