Waarmee kunnen we u helpen?

Klachten en feedback


We horen graag van u.

Uw feedback is belangrijk voor ons. Hebben wij een fout gemaakt? Hebt u kritiek of juist lof op ons? Of wilt u suggesties voor verbetering aandragen? Laat het ons weten! Dankzij de dialoog met u kunnen wij onze diensten immers aanpassen aan uw wensen en eisen.

Zo bereikt u ons

E-mail: [email protected]
Ons algemene telefoonnummer is: 020-5170700

Hiscox Nederland, klantenservice / relatiemanagement
Postbus 87033
1080 JA  Amsterdam

Vermeld in uw correspondentie zo mogelijk de volgende gegevens:

- Uw polisnummer of claimnummer
- Uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer)
- Uw klacht of suggestie
- De eerder met ons gevoerde correspondentie

Of gebruik het onderstaande contactformulier:

Omschrijf hier uw klacht, opmerking, suggestie of andere feedback.

Hoe gaan we om met uw klacht?

We nemen uw klacht direct in behandeling. Is nader onderzoek nodig? Dan melden we dit aan u. U hoort dan binnen twee weken van ons. Als de zaak té complex is, en het onderzoek langer duurt, hoort u binnen twaalf weken wat de reden is en hoe lang het onderzoek duurt.

Wat kunt u nog meer doen?

Bent u ook ná onze klachtenafhandeling nog ontevreden? Of duurt de afhandeling langer dan zes weken na ontvangst van de ontvangstbevestiging of acht weken na het indienen van de klacht? Dan kunt u de klacht rechtsreeks voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid):

Kifid
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag
+31(0)70 333 89 99
Website: www.kifid.nl
E-mail: [email protected]

Daarnaast hebt u de mogelijkheid om uw klacht rechtstreeks voor te leggen aan de Luxemburgse mediator voor verzekeringen:
Médiateur de l’Association des Compagnies d’Assurances et de Réassurances (ACA)

12 rue Erasme, L-1468 Luxembourg
Phone: 00352 44 21 44 -1
Website: www.aca.lu
E-mail: [email protected]

Wilt u geen gebruikmaken van bemiddeling door de hierboven genoemde geschilleninstanties? Dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan de bevoegde rechter.