What can we help you with?

CyberClear by Hiscox


Cyberclear by Hiscox is de cyberverzekering die de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en andere vormen van cybercrime dekt. Het is een verzekering die voortbouwt op onze jarenlange ervaring met de gevolgen van data-inbraak en hackers.

Hiscox banner shape mask mobile Hiscox banner shape mask
Direct afsluiten

In 4 minuten bent u verzekerd

Bereken uw premie

Snel afgesloten


Geen opties aanvinken, geen verborgen beveiligingseisen of voorbehouden. Hiscox maakt het u gemakkelijk. Want zodra we u als verzekerde accepteren, bent u met de meest uitgebreide dekking verzekerd.

Dus ook als u eens vergeet een beveiligingsupdate te installeren.

Wat is gedekt?


Gehackt

Snel en doelgericht reageren op dataverlies, hackers of cyberaanvallen beperkt de schade. U bent verzekerd tegen schade veroorzaakt door hackers:

 • reparatie, vervanging of herstel van bijvoorbeeld uw netwerk, websites of data
 • kosten als gevolg van gestolen software of data
 • kosten van onderzoek en advies op het gebied van systeembeveiliging

De cyberverzekering van Hiscox is inclusief assistentie van ervaren security-professionals, met wereldwijd bereik en met uitgebreide juridische expertise. Meldt u een inbreuk? Dan staat ons gezamenlijke team van ervaren professionals voor u klaar. Zij helpen u databases en websites te repareren, belanghebbenden te informeren en juridische kosten te beperken. Ook kunnen we een PR-specialist inschakelen die u helpt uw reputatie te beschermen.

Systeeminbraak

CyberClear by Hiscox dekt de financiële gevolgen van inbreuk op uw systemen of data.

 • Wij vergoeden de kosten van forensisch onderzoek naar de oorzaak en de gevolgen van de inbraak.
 • Wij vergoeden ook de kosten van kennisgevingen aan uw providers, uw klanten, toezichthouders, justitie, creditcardmaatschappijen en andere belanghebbenden.
 • Moet u extra kosten maken voor klantenondersteuning, bijvoorbeeld voor een callcenter of voor de bewaking van creditcardtransacties? Die vergoeden wij.
 • Hebt u hulp nodig van een PR-specialist, bijvoorbeeld voor crisismanagement of reputatieherstel? Dan vergoeden wij deze kosten in overleg met u.

 

Privacy

De gevolgen van diefstal van privacygevoelige gegevens zijn verzekerd, zowel de aansprakelijkheidsschade als de eigen schade die voortvloeit uit de inbreuk.

 • Hiscox vergoedt de juridische kosten van uw verweer tijdens een onderzoek door bijvoorbeeld justitie, creditcardmaatschappijen of als gevolg van schadeclaims van particulieren. We stellen geen maximum aan het uurtarief van uw advocaat.
 • Ontvangt u claims van particulieren (aansprakelijkheidsstelling door derden)? Dan vergoeden wij de verweerkosten en eventueel de claims zelf.
 • Wij vergoeden de civielrechtelijke/bestuurlijke boetes die een toezichthouder u oplegt. Moet u een schadevergoeding betalen? Dan is dat eveneens gedekt.
Digitale aansprakelijkheid

Als uw website of e-mail onbedoeld het auteursrecht schendt, laster verspreidt of een virus bevat, dekt de cyberverzekering de hieruit voortvloeiende kosten af.

Hiscox biedt u desgewenst óók een verzekering van uw beroepsaansprakelijkheid.

Afpersing

Als hackers uw website of data gijzelen en u hiermee chanteren, is dit eveneens verzekerd.

U krijgt bijstand van een erkend security-adviesbureau.

Moet u losgeld betalen om de schade voor uw onderneming beperkt te houden? Dan vergoeden we dit ook.

 

First response-vergoeding

Hebt u snel specialisten nodig? Dan vergoeden wij de redelijke en noodzakelijke kosten van de volgende experts, ongeacht of u hen zelf inschakelt of dat wij dat voor u doen:

 • een eigen IT-securityspecialist of IT-adviseur voor eerste hulp
 • een crisisconsulent, wanneer deze nodig is na een inbreuk op persoons- of bedrijfsgegevens, een beveiligingsfout of een systeemfalen
 • een juridische eerstehulpadviseur.
Bedrijfsschade

Het uitvallen van uw systemen door hacking of een andere cyberaanval heeft gevolgen voor uw inkomsten. Wij vergoeden de financiële gevolgschade voor een duur van maximaal 12 maanden. Bijvoorbeeld als een webshop voor afnemers onbereikbaar is, een machine uitvalt of uw voorraden bederven.

Hiscox Video shape

"Houd de schade zo beperkt mogelijk"

CyberClear Academy

Met de Hiscox CyberClear Academy leren ondernemers en hun medewerkers een 'menselijke firewall' te bouwen. Zo kunnen ze de onderneming veel beter beschermen tegen digitale criminaliteit. De Academy omvat diverse online leermodules waarmee ze een cybercrimineel en zijn werkwijze leren herkennen.

Aanmelden voor de Academy? Maak uw hoofdaccount aan via www.hiscoxcyberclearacademy.com en nodig daarna zelf medewerkers uit via dit hoofdaccount. Werkt het niet? Stuur dan een Excel-bestand naar [email protected] met namen en e-mailadressen van deelnemende medewerkers.

Preventie

Onze CyberClear by Hiscox-verzekering is een cyberverzekering inclusief gratis juridisch advies. ICTRecht stelt hierbij een verwerkersovereenkomst op maat voor u op. Meer informatie of direct uw verwerkersovereenkomst aanvragen? Neem dan per e-mail contact met ons op via [email protected].

Bij het afsluiten van een CyberClear by Hiscox verzekering bieden we bovendien een gratis proefperiode van CyberSterk aan. De CyberSterkbox geeft inzicht in de kwetsbaarheden en bedreigingen die zich in uw netwerk bevinden.

PrivacyZeker Start is een cyber- en privacystartpakket voor kleine bedrijven. Het omvat onder meer een telefonische controle van uw AVG-naleving en uw beveiliging. Zo weet u als ondernemer welke beveiligingsmaatregelen u moet nemen om op een veilige manier met data en persoonsgegevens om te gaan. Ga naar https://login.privacyzeker.nl/start/hiscox om u direct online aan te melden.

Direct afsluiten

In 4 minuten bent u verzekerd

Bereken uw premie >