Waarmee kunnen we je helpen?

Brand - u kunt het voorkomen


Hiscox banner shape mask mobile Hiscox banner shape
Hiscox
Wat kunt u doen aan brandpreventie?
Brandblusser

Brand kan veel oorzaken hebben. Een slechte elektrische installatie, een verouderde cv-ketel, een vervuilde schoorsteen. En vaak is het vuur zélf niet het ergste. We zien in de praktijk dat rook, schadelijke dampen, roet en bluswater veel grotere schades vormen.

Wat kunt u doen?

U kunt het brandrisico zelf minimaliseren met eenvoudige en logische maatregelen. De belangrijkste tip? Wees u bewust van alle mogelijke oorzaken van brand.

Zo verhoogt u de brandveiligheid

 • Controleer uw elektrische installatie en elektronische apparatuur. Laat bijvoorbeeld om de vijf jaar een deskundig installatiebedrijf de zaak nakijken.
 • Gebruik zo min mogelijk verdeeldozen.
 • Haal opladers, bijvoorbeeld van uw telefoon, uit het stopcontact als het toestel is opgeladen. Schakel elektrische apparatuur volledig uit in plaats van de stand-by-stand. Haal apparatuur die niet vaak wordt gebruikt, uit het stopcontact.
 • Is uw huis voorzien van een rieten dak? Pas dan op met terrasverwarming. Installeer bovendien een vonkenvanger en laat deze jaarlijks controleren.
 • Plaats geen hete verlichting (zoals halogeen) of kaarsen naast gordijnen.
 • Bewaar brandbare materialen en vloeistoffen buitenshuis, uit de buurt van warmtebronnen.
 • Reinig het filter van uw wasdroger na elk gebruik.
 • Laat de verwarming regelmatig deskundig controleren, bijvoorbeeld met een onderhoudscontract.
 • Laat schoorsteen en open haard jaarlijks controleren en vegen. Plaats een haardscherm voor de open haard en gooi as pas na 24 uur weg.
 • Gebruik deze tips ook voor uw vakantiehuis of voor de garage waarin u uw oldtimer stalt.

Voor als tóch brand uitbreekt

Als brand uitbreekt, is snel reageren het meest effectief. Goede voorbereiding garandeert dit.

 • Plaats vooraf goedgekeurde brandblussers op de belangrijkste plaatsen. Bijvoorbeeld naast uw cv-ketel, de open haard, in uw keuken en in uw slaapkamer.
 • Houd een blusdeken binnen handbereik.
 • Laat brandmelders en koolmonoxidemelders installeren. U kunt deze zelfs aansluiten op een centraal brandmeldsysteem.
 • Bel altijd de brandweer. Zelfs als u vermoedt dat u de brand zelf al hebt bedwongen.