Waarmee kunnen we je helpen?

Frank maakte per ongeluk inbreuk op auteursrecht, en kreeg een schadeclaim


Hiscox banner shape mask mobile Hiscox banner shape
Hiscox
Zzp’er Frank (24) leverde nét een stijlvolle website op, toen hij voor dat werk een schadeclaim ontving. “Ik vond sfeerbeelden op het internet en gebruikte die voor de website. Nu blijkt dat ik daardoor de auteursrechten heb geschonden.” Ontdek op basis van dit praktijkverhaal wat u kunt doen bij inbreuk op auteursrecht.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een goede start: niets wees naar inbreuk op auteursrecht
Frank ontwierp een website voor een lokale kledingwinkel. Hij sprak af om te werken met bestaand beeldmateriaal dat de winkel bij hem aanleverde. Frank: “Het beeldmateriaal bestond voornamelijk uit productafbeeldingen. Om het geheel aantrekkelijker te maken, heb ik een aantal sfeerbeelden toegevoegd. Die vond ik op het internet. De kledingwinkel was erg tevreden over de stijlvolle uitstraling en waardeerde mijn extra toevoegingen.” 

Inbreuk op auteursrecht door sfeerbeelden
Bijna 6 maanden later ontvangt Frank een sommatiebrief: hij heeft inbreuk op auteursrecht gemaakt en moet een flinke schadevergoeding betalen. Toen hij de sfeerbeelden plaatste, vroeg hij namelijk geen toestemming aan de betreffende fotograaf. Dat betekent dat hij de foto’s onrechtmatig gebruikte. 
Frank: “Omdat ik de beelden op eigen initiatief heb toegevoegd, ben ik volgens de kledingwinkel aansprakelijk voor het schenden van auteursrechten. Ik had de fotograaf tenslotte om toestemming moeten vragen voor het beeldgebruik. Ze hebben de schadeclaim van € 4.600 daarom bij mij neergelegd. Het gebruik van deze beelden op de website komt mij nu duur te staan.”

Auteursrechten schenden, zó dekt u het af
Als u foto’s gebruikt zonder expliciete toestemming van de fotograaf, zoals Frank per ongeluk deed, maakt u inbreuk op auteursrecht. Maar ook bij onrechtmatig gebruik van muziek of audio kunt u auteursrechten schenden. Deze fout zit in een klein hoekje en wordt regelmatig gemaakt door ondernemers. 

Ontvangt u een schadeclaim? Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voorkomt u financiële schade voor uw bedrijf. Zo kunt u zich, wat er ook gebeurt, blijven concentreren op het ondernemen. 

Verzeker inbreuk op auteursrecht met Hiscox
Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ICT dekt specifieke risico’s af voor ondernemers binnen de ICT-branche. Heeft u een verkeerd advies gegeven, of is er een misverstand geweest tijdens het werk? Wij dekken gevolgschade voor de volgende situaties:

 • Contractbreuk 
 • Onzorgvuldigheid 
 • Schending van een geheimhoudings- of privacyplicht
 • Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data
 • Inbreuk op auteursrecht, licentierecht en andere intellectuele eigendomsrechten 
 • Beschuldiging van smaad, laster of plagiaat

Ook als er een rechtszaak aan bod komt, biedt de polis dekking voor uw juridische kosten.

Meteen regelen?

Inbreuk op auteursrecht: niet altijd expres
Stelt u zich voor, voor een nieuwsbriefartikel bent u op zoek naar een afbeelding van een prachtig landhuis. Via Google hebt u die binnen 1 seconde gevonden. Kopiëren, plakken, publiceren. Handig…toch? Niet helemaal. Officieel pleegt u hiermee namelijk inbreuk op auteursrecht. En zoals u ziet, gaat dat tegenwoordig makkelijker dan ooit. U hebt namelijk geen toestemming van de eigenaar van de foto gevraagd. En hoewel er kans is dat uw artikel niet ontdekt wordt door de maker, zou het in theorie kunnen uitlopen op een complexe (en soms dure) juridische kwestie.

Hoe werkt auteursrecht?
Het auteursrecht beschermt een werk, bijvoorbeeld de foto van het landhuis. Het zorgt ervoor dat alleen de maker mag bepalen of- én hoe anderen het gebruiken, vertonen en kopiëren. Het recht geldt over het algemeen voor een bepaalde periode. Zo eindigt het recht in Nederland 70 jaar na de dood van de maker (bron). Auteursrecht bestaat al honderden jaren. Eerst met name voor boeken, maar tegenwoordig ook voor foto’s, films en geluidsopnames, games, NFT’s en nog veel meer. Onze technologie is ontwikkeld, en het auteursrecht dus ook. En hoe meer verschillende media er bijgekomen zijn, hoe groter het risico is geworden om het auteursrecht hiervan te schenden.

En als het werk bewerkt wordt?
De wet schrijft voor dat u een ‘substantieel deel’ van het betreffende werk moet kopiëren voordat het gaat om inbreuk. Dit heeft geleid tot de misvatting dat men een zeer grote hoeveelheid materiaal moet gebruiken voordat er sprake is van een inbreuk. Dat is niet het geval. Met een relatief klein maar belangrijk uittreksel uit een boek of toneelstuk of zelfs een krantenkop kan u auteursrecht schenden. Ons advies: wees dus altijd voorzichtig. Hier wat tips.

Zo voorkomt u een schending van auteursrecht
De meeste schendingen van auteursrecht zijn te voorkomen. Hier 5 tips om claims te vermijden:

 1. Gebruikt u materiaal van iemand anders? Vraag diegene dan om toestemming en zorg dat deze toestemming zwart op wit staat. Dit kan ook in een e-mailbericht.
 2. Hebt u medewerkers? Zorg dan dat ze goed op de hoogte zijn van de regels.
 3. Als u werk laat uitvoeren door derden, bijvoorbeeld als u een fotograaf inschakelt om uw evenement te fotograferen, zorg dan dat het auteursrecht aan u wordt overgedragen of dat u een licentie krijgt om het materiaal te gebruiken. Het zou zonde zijn als u de foto’s van de geslaagde dag niet op uw website kunt delen omdat het auteursrecht van de fotograaf is.
 4. Ontwikkelt u zelf materiaal, maar maakt u daarbij gebruik van andermans werk? Zorg dan dat uw materiaal duidelijk verschilt van het originele materiaal. Hoe kleiner de mate van overeenkomst, hoe kleiner de kans op een claim.
 5. Twijfelt u? Doe dan een check. Vraag een onafhankelijk persoon uw werk te vergelijken met het bronmateriaal. Dit is in veel gevallen namelijk ook het uitgangspunt voor een rechter als er een geschil mocht ontstaan.

Bonustip: neem een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Het voorkomen van een claim is natuurlijk het beste. Mocht het toch gebeuren, dan bent u blij als u de juiste verzekeringen hebt afgesloten. De beste beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers beschermt u bijvoorbeeld ook tegen claims van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten. Maar het blijft natuurlijk de vraag welke verzekering het best is. Wilt u advies? Neem dan contact op met onze adviseurs. U kunt ook alles over onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering online vinden. En zelfs uw premie direct berekenen.

Meteen regelen?

Bereken uw premie Sluit direct af

 

Hiscox Whitepaper

 

Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij inbreuk op auteursrecht, hangt af van de specifieke omstandigheden van het specifieke geval en de specifieke polis.

Terug naar het overzicht