Waarmee kunnen we je helpen?

Yusuf kreeg door een beroepsfout een schadeclaim van €110.225,-


Hiscox banner shape mask mobile Hiscox banner shape
Luke
Yusuf rondt zijn eerste grote klus bij een muziekstudio af. Hij schreef code voor back-ups. Maar een paar weken later wordt hij gebeld: in de code zit een dure fout. “Mijn werkgever had een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daarmee werd de schade toch gedekt?”
programmeerfout

Het is de eerste grote klus van Yusuf (34) bij zijn nieuwe opdrachtgever. Hij mag nieuwe code schrijven voor de back-ups van een muziekstudio. Yusuf: “De muziekstudio wilde uitbreiden en samenwerken met bekende artiesten, dus dan moeten er back-ups van de werkbestanden zijn op externe harde schijven. Dit was een klus die ik al vaker succesvol had gedaan. Een beroepsfout leek ver uit het zicht.”

Een flinke schadeclaim voor een snelle beroepsfout
Een paar weken later krijgt Yusuf een paniekerig belletje van de muziekstudio. Een belangrijk werkbestand is verwijderd en nergens terug te vinden. Na intern onderzoek blijkt er een fout te zitten in de code die Yusuf heeft geschreven. Daardoor werd er niet van alle bestanden een back-up gemaakt. 

Yusuf: “Nu stelt de muziekstudio mij aansprakelijk voor een schade van €110.225. Ze houden mij verantwoordelijk voor het verlies van het werkbestand, wat een samenwerking met een bekende artiest was. Ik wist dat mijn werkgever een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering had, daarmee werd mijn schade dan toch gedekt?” 

Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid in de ICT
Yusufs werkgever had een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze biedt geen dekking voor beroepsaansprakelijkheid in de ICT. Van bedrijfsaansprakelijkheid is pas sprake als een werknemer materiële schade aan zaken veroorzaakt of letselschade aan personen. 

Beroepsaansprakelijkheid gaat over financiële schade waarvoor uw bedrijf verantwoordelijk is. Zoals het voorbeeld van Yusuf, waarin de werknemer een fout heeft gemaakt in de code. Na een beroepsfout kan uw klant of opdrachtgever een schadeclaim indienen. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voorkomt u financiële schade voor uw bedrijf bij een schadeclaim. 

Bescherm uzelf tegen risico’s door een beroepsfout
Onze beroepsaansprakelijksverzekering voor ICT dekt onder andere verlies of beschadiging van documenten en data, of schade door het missen van een deadline. Hiermee voorkomt u grote financiële problemen als gevolg van een beroepsfout. 

Heeft u een verkeerd advies gegeven, of is er een misverstand ontstaan tijdens het werk? Wij dekken gevolgschade voor de volgende beroepsfouten:

  • Contractbreuk
  • Onzorgvuldigheid
  • Schending van een geheimhoudings- of privacyplicht
  • Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data
  • Inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een licentierecht of auteursrecht
  • Beschuldiging van smaad, laster of plagiaat

Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking voor beroepsfouten hangt af van de specifieke omstandigheden van het specifieke geval en de specifieke polis.

Terug naar het overzicht

Ontdek vrijblijvend uw premie

Binnen 5 minuten online berekend!