Waarmee kunnen we je helpen?

Strengere regels voor jagers


Hiscox banner shape mask mobile Hiscox banner shape
Published:
Updated:
Hiscox
Met de invoering van de Wet Natuurbescherming zijn de regels voor jagers gewijzigd. Ben van der Woude staat stil bij de veranderingen.

De Wet Natuurbescherming is de opvolger van de Flora- en Faunawet. De introductie van deze nieuwe wet heeft enkele veranderingen met zich meegebracht voor jagers. Ben van der Woude, Senior Underwriter Art and Private Client bij Hiscox, zet de belangrijkste zaken op een rij.

“Met name op het gebied van de aansprakelijkheid van de jager en diens verzekering gelden andere regels”, vertelt hij. “Zo hoeft een jager tegenwoordig geen speciaal verzekeringsbewijs meer te overleggen. Tegenwoordig volstaat het overleggen van het polisblad van de AVP-verzekering, waaruit overigens wel moet blijken dat het jagersrisico is meeverzekerd. De verzekerde som voor het jagersrisico bedraagt minimaal € 1.000.000.”

Vergunning én verzekering voor elke jager verplicht

Een andere belangrijke wijziging is dat elke jager verplicht is zelf een jachtvergunning te hebben en derhalve ook een aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor het jagersrisico. “Vroeger was dat anders”, aldus Ben. “Toen mochten andere jagers nog ‘meeliften’ op de vergunning – en de verzekering – van een jager in het gezelschap. Een derde belangrijke wijziging is dat een benadeelde een rechtstreeks vorderingsrecht heeft op de verantwoordelijke jager.”

Ook jachtgeweren meeverzekeren

“In tegenstelling tot wat sommige jagers denken, is hun aansprakelijkheid bij een eventueel jachtongeluk dus niet gedekt onder de standaarddekking van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren”, benadrukt Ben. “Ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering sluit het risico meestal uit. Zij moeten voor dit risico daarom aanvullend het jagersrisico verzekeren. Bij de Huis en Kunst-verzekering van Hiscox is dit eenvoudig te realiseren. Leuk om te vermelden: onze relaties kunnen ook hun jachtgeweren zelf op de polis verzekeren. Hiervoor bieden wij (maatwerk)oplossingen, waarbij de geweren doorgaans wereldwijd all risk verzekerd kunnen worden.”

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het afdekken van het jagersrisico en/of de verzekering van jachtgeweren? Neem dan contact op met het Art and Private Client Underwriting team via telefoonnummer 020-5170700 of stuur een e-mail naar [email protected].