Schade melden

Erken (nog) geen aansprakelijkheid!

Wij vragen u met nadruk vooralsnog geen aansprakelijkheid te erkennen. Let er dus op dat u geen uitlatingen doet naar de wederpartij of derden. Stuur alle correspondentie van de wederpartij direct en onbeantwoord naar ons. En correspondeer niet zelf met de wederpartij, maar vraag ons te reageren.

Particuliere verzekering

Hebt u een particuliere verzekering van Hiscox? Dan hebben we de volgende documenten nodig.

Daarnaast zijn de hierna genoemde documenten handig. Als u ze hebt, stuur ze ons op.

Schade aan opstal of inboedel:

 • herstelofferte;
 • herstelnota’s van noodreparaties;
 • aankoopnota’s van de beschadigde zaken;
 • kopie van het proces-verbaal.

Schade aan kunst of kostbaarheden:

 • restauratieofferte;
 • taxatierapport of aankoopnota’s;
 • kopie van het proces-verbaal.

Aansprakelijkheidsschade:

 • een schriftelijke aansprakelijkstelling;
 • uw gemotiveerde reactie op de aansprakelijkstelling;
 • overige relevante correspondentie en stukken;
 • getuigenverklaringen.

Zakelijke verzekering

Hebt u een zakelijke verzekering van Hiscox? Dan hebben we de volgende documenten nodig.

Daarnaast zijn de volgende documenten handig. Als u ze hebt, stuur ze ons op:

 • de algemene voorwaarden van u en uw opdrachtgever;
 • de overeenkomst van opdracht;
 • alle relevante correspondentie en documenten.

Informatie over letselschade

Hebt u ook schade aan uw gezondheid? Raadpleeg dan deze handige brochure van de Letselschade Raad.