Waarmee kunnen we u helpen?

Klachten


Bent u niet tevreden? Hier leest u wat u kunt doen.

Bent u niet tevreden? Neem dan direct contact met ons op.

Hiscox Nederland, klantenservice / relatiemanagement
Postbus 87033, 1080 JA  Amsterdam
Telefoon: +31(0)20 517 07 00, fax: +31(0)20 517 07 01
E-mail: [email protected]

We nemen uw klacht direct in behandeling. Is nader onderzoek nodig? Dan melden we dit aan u. U hoort dan binnen twee weken van ons. Als de zaak té complex is, en het onderzoek langer duurt, hoort u binnen twaalf weken wat de reden is en hoe lang het onderzoek duurt.

Bent u ook ná onze klachtenafhandeling nog ontevreden? Of duurt de afhandeling langer dan zes weken na ontvangst van de ontvangstbevestiging of acht weken na het indienen van de klacht? Dan kunt u de klacht rechtsreeks voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid):

Kifid
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag
+31(0)70 333 89 99
Website: www.kifid.nl
E-mail: [email protected]

Daarnaast hebt u de mogelijkheid om uw klacht rechtstreeks voor te leggen aan de Luxemburgse mediator voor verzekeringen:
Médiateur de l’Association des Compagnies d’Assurances et de Réassurances (ACA)

12 rue Erasme, L-1468 Luxembourg
Phone: 00352 44 21 44 -1
Website: www.aca.lu
E-mail: [email protected]

Wilt u geen gebruikmaken van bemiddeling door de hierboven genoemde geschilleninstanties? Dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan de bevoegde rechter.