Waarmee kunnen we je helpen?

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?


Hiscox banner shape mask mobile Hiscox banner shape
Anonymous (not verified)
Wanneer heb jij een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nodig? Als bestuurder van een bedrijf heb je veel verantwoordelijkheid en macht. Daarom wordt deze functie streng gecontroleerd. Maar wat als jouw onderneming een fout maakt die anderen treft? Wanneer ben je verantwoordelijk? En wanneer ben je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk? In deze blog lees je er meer over.
Bestuurders

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Om vast te stellen wat bestuurdersaansprakelijkheid is, leggen we je eerst uit wat een bestuurder precies doet. Als bestuurder, commissaris of toezichthouder ben je bezig met het bestuur, beleid en de uitvoering van een onderneming. De Nederlandse autoriteiten erkennen het gewicht van deze functie binnen bedrijfsbeslissingen en daarom kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld bij schade binnen het bedrijf (interne aansprakelijkheid), of als het bedrijf schade aan anderen heeft toegebracht (externe aansprakelijkheid).

Bestuurdersaansprakelijkheid is dus de aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen of toezichthouders voor handelingen die zij als bestuurder van een rechtspersoon -een vereniging, coöperatie, bv, nv of stichting- hebben verricht. Hierbij moet worden vermeld dat bij een fout van een bedrijf niet direct het bestuur degene die als schuldige aangewezen kan worden. De Nederlandse wet stelt dat het bedrijf een eigen rechtspersoon is, die zelf verantwoordelijk is voor schade aan derden. Een bestuurder is dan enkel degene die namens de rechtspersoon verantwoordelijkheid draagt voor de algemene gang van zaken. Een bestuurder kan echter wel aansprakelijk worden gesteld als deze een taak niet goed uitvoert, en hierdoor (financiële) schade aanricht. In deze gevallen spreekt men van een aantoonbaar ernstig verwijt of nalatigheid in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.

De Kamer van Koophandel informeert dat een ernstig verwijt als bestuurder onder andere kan zijn:

  • Wanbeleid
  • Het verwaarlozen van administratie
  • Vergeten te betalen van premie bij de Belastingdienst of het UWV
  • Het afsluiten van leningen tegen te hoge rente
  • Faillissement door onbehoorlijk bestuur
  • Fraude
  • Een onrechtmatige daad of het plegen van een strafbaar feit

Als bestuurder kan je dus wel degelijk aansprakelijk worden gesteld, ook als het falen niet per se jouw schuld was maar die van een ander bestuurslid. Dit komt omdat er wettelijk van jou wordt verwacht dat je onbehoorlijk bestuur aangeeft bij het bedrijf, de aandeelhouders of de betrokken overheidsinstanties. In het geval van bestuurdersaansprakelijkheidsstelling kan een bestuurder ook onbeperkt aansprakelijk gesteld worden, waarbij de persoonlijke risico’s nog groter worden. 

Wat is 'onbeperkt aansprakelijk gesteld worden'?

Als bestuurder van een onderneming, kan je in geval van een claim onbeperkt aansprakelijk worden gesteld. Dit betekent dat schuldeisers zowel het vermogen van de onderneming, als ook het privévermogen van de bestuurders en vennoten kunnen aanspreken om de schade en kosten te dekken.

Bij een onbeperkt aansprakelijkheidsstelling loopt jouw privévermogen dus ook een risico bij een claim, ook als jij als niet specifiek betrokken bent bij het incident. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat persoonlijke zaken zoals je huis of andere bezittingen geen risico lopen in het geval van grote claims.

Wat zijn de risico’s als bestuurder?

De risico’s als bestuurder zijn dus op wettelijk vlak beperkt, omdat het bedrijf als eerst de rechtspersoon is. Maar er zijn gevallen waarin je als bestuurder wel degelijk verantwoordelijk gesteld kan worden. Hieronder beschrijven we een voorbeeld:

Voor het bedrijf waarvan jij in het bestuur zit, is een grootschalige renovatie aan de gevel nodig. Hiervoor wordt door een bestuurslid een lokale aannemer aangenomen, die hiervoor flinke kosten maakt. Ook laat de aannemer andere opdrachten aan zich voorbijgaan om de deadline te halen. Vanwege stijgende kosten in materiaal en andere onvoorziene omstandigheden blijkt de rekening veel hoger te zijn dan wat het budget hiervoor was. Maar door de afspraken, is jouw bedrijf verantwoordelijk voor deze rekening en dus komt jouw bedrijf het contract niet na. De aannemer stelt hierop het bestuur aansprakelijk. Hoewel jij als medebestuurder niet verantwoordelijk was voor de onderlinge afspraken en het contract, word je alsnog aansprakelijk gesteld. Er wordt gesteld dat het gehele bestuur de aanbesteding had moeten controleren en het budget had moeten bewaken. Als blijkt dat de rekening niet kan worden verhaald op het bedrijf zelf, stelt de aannemer het bestuur onbeperkt aansprakelijk. En daarmee wordt jouw privévermogen bij de claim betrokken.
 

Heb je meer vragen over zakelijke verzekeringen? 

Als zzp’er komen er veel vragen op je af. Verzekeringen zijn dan misschien niet altijd je prioriteit. Of weet je niet goed waar je moet beginnen? Onze gratis whitepaper ‘10 vragen over zakelijke verzekeringen’ helpt jou met het beatwoorden van al je vragen:

  • Maak kennis met de belangrijkste onderwerpen als ondernemer
  • Bescherm je bedrijf tegen onverwachte situaties
  • Sluit verzekeringen af die voor jou belangrijk zijn

Download de whitepaper! Plan vrijblijvend een belafspraak in

 

 

 

Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking hangt af van de specifieke omstandigheden van het specifieke geval en de specifieke polis.

 

Terug naar het overzicht