Waarmee kunnen we je helpen?

Klant ontevreden over geleverd advies - wat nu?


Hiscox banner shape mask mobile Hiscox banner shape
Hiscox
Businesscoach
Blogafbeelding

Lente (35) is enthousiast wanneer ze wordt ingeschakeld door een bank om een aantal werknemers te coachen op wekelijkse basis. ‘Het doel van onze sessies was om de stress die de werknemers ervaren, zoveel mogelijk te voorkomen. Ik help werknemers om hun bron van stress te analyseren en geef vervolgens handvatten en advies over hoe ze deze stress kunnen vermijden. Zo help ik ze om succesvol en vooral gelukkig te zijn in hun werkleven. Daar hebben niet alleen de werknemers baat bij, maar ook de werkgever.'

Afwijkende resultaten 
Lente’s enthousiasme verdween echter tijdens het evaluatiegesprek met de bank. Naar aanleiding van haar advies hebben twee werknemers namelijk hun ontslag ingediend. Lente’s advies gaf hen het laatste zetje om een baan te zoeken die aansluit binnen hun ambities, maar dan zonder de stress die ze bij hun huidige werkgever ervaren. ‘Dat de werknemers de werkgever verlaten was natuurlijk niet het doel van de sessies en het was ook niet mijn intentie. De schuld ligt in dit geval dus niet bij mij, maar dat neemt niet weg van het feit dat de klant ontevreden is. Nu wil de bank niet meer met me in zee en stellen ze mij aansprakelijk voor een schade van €11.350. Zij houden mij verantwoordelijk voor het verlies van de werknemers en willen dat ik betaal voor de werving van nieuwe werknemers. Wat kan ik doen, nu zij deze kosten op mij willen verhalen?’

Focus op je beroep, niet op wat er mis kan gaan
Zo’n beschuldiging komt onverwachts en kan grote gevolgen hebben. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voorkom je financiële schade voor je bedrijf in het geval van een schadeclaim van een klant of opdrachtgever als gevolg van een beroepsfout. Onder de dekking van deze verzekering valt onder meer het verlies van data van een klant, het missen van een deadline en een fout maken in een advies. De polis biedt, met inachtneming van de polisvoorwaarden, dekking voor proceskosten en technische bijstand.

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering Hiscox?
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hiscox zorgt voor gemoedsrust in vervelende situaties. Hiermee kunnen namelijk grote financiële problemen als gevolg van een beroepsfout voorkomen worden. Ongeacht of er contractbreuk plaatsgevonden heeft door een fout, inclusief het niet voldoen aan afgesproken specificaties en termijnoverschrijding. De verzekering is specifiek bedoeld voor coaches. Word jou een verkeerd advies, een vergissing of een fout tijdens het werk verweten? De gevolgschade is gedekt. Denk aan:

  • Onzorgvuldigheid (bijvoorbeeld het geven van een verkeerde voorstelling van zaken);
  • Een advies dat verkeerd uitpakt;
  • Schending van een geheimhoudings- of privacyplicht;
  • Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data;
  • Beschuldiging van smaad, laster of plagiaat.

Bereken je premie Meer informatie

Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend en de exacte dekking hangt af van de specifieke omstandigheden van het specifieke geval en de specifieke polis.

 

 

Hiscox Whitepaper

 

 

Terug naar het overzicht