Waarmee kunnen we je helpen?

Ik heb een geheimhoudingsplicht geschonden, hoe nu verder?


Hiscox banner shape mask mobile Hiscox banner shape
Published:
Updated:
Hiscox
Businesscoaches
Geheimhoudingsplicht

Business coach Marieke (52) is enthousiast wanneer ze door een marketing manager van een groot farmaceutisch bedrijf wordt gevraagd hem te coachen en voorzien van advies. “De marketing manager had een strategie ontwikkeld voor de promotie van een nieuw medicijn en had hulp nodig deze te presenteren aan de aandeelhouders. Ik hielp hem het vertrouwen te ontwikkelen om een krachtige presentatie neer te zetten. Omdat het medicijn nieuw is op de markt, heb ik zoals gewoonlijk een geheimhoudingsplicht ondertekend.”

De mond voorbij gepraat
Marieke schrikt van zichzelf wanneer ze tijdens een etentje met een stel vrienden het nieuwe medicijn van de farmaceut benoemt. “We hadden het over ons werk en waar we op dit moment mee bezig zijn, voordat ik er erg in had floepte het eruit. Ik vertrouw erop dat mijn vrienden dit niet doorvertellen, dus ik dacht dat alles met een sisser af zou lopen. Het tegendeel bleek waar te zijn toen ik een paar dagen later een artikel kreeg doorgestuurd door de klant; informatie die enkel intern bekend was stond online. Ik wist gelijk dat dit door een andere gast in het restaurant is opgepikt tijdens mijn etentje. Ik neem dan ook mijn verantwoordelijkheid, maar ik ben bang voor de consequenties. Ik weet dat het een ongelukje was, maar dit zal grote gevolgen hebben voor de klant. Een schadeclaim zal ik nooit kunnen betalen, wat betekent dat ik mogelijk failliet ga. Is er nog een uitweg?”

Focus op uw beroep in plaats van op wat er mis kan gaan
Een geheimhoudingsplicht wordt in dit geval gedefinieerd als '
de afspraak tussen bepaalde personen om bepaalde informatie niet met anderen te delen'. Zo'n afspraak is gewoonlijk natuurlijk volkomen duidelijk. Maar zoals het geval van Marieke laat zien: een fout zit in een klein hoekje en kan grote gevolgen hebben. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voorkomt u financiële schade voor uw bedrijf in het geval van een schadeclaim van een klant of opdrachtgever als gevolg van een beroepsfout. Onder de dekking van deze verzekering valt onder meer contractbreuk en schending van een geheimhoudings- of privacyplicht. De polis biedt, als dat nodig is, dekking voor technische bijstand en juridische kosten.

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hiscox?
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hiscox zorgt voor gemoedsrust in vervelende situaties. Hiermee kunnen namelijk grote financiële problemen als gevolg van een beroepsfout worden voorkomen . Ook als er contractbreuk heeft plaatsgevonden door een fout of als er niet is voldaan aan afgesproken specificaties en termijnoverschrijding. De verzekering is specifiek bedoeld voor ondernemers in de Reclame & Marketing branche. Wordt u een verkeerd advies, een vergissing of een fout tijdens het werk verweten? De gevolgschade is in de meeste gevallen gedekt.

Denk aan:

  • Onzorgvuldigheid (bijvoorbeeld het geven van een verkeerde voorstelling van zaken);
  • Een advies dat verkeerd uitpakt;
  • Schending van een geheimhoudings- of privacyplicht;
  • Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data;
  • Beschuldiging van smaad, laster of plagiaat.

Bereken uw premie Meer informatie

Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend en de exacte dekking hangt af van de specifieke omstandigheden van het specifieke geval en de specifieke polis.

 

Hiscox Whitepaper

 

 

Terug naar het overzicht