Waarmee kunnen we u helpen?

Een gemiste deadline, wat nu?


Hiscox banner shape mask mobile Hiscox banner shape
Thu, 09/30/2021 - 13:15
Hiscox
Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Die vraag beantwoordt Hiscox met voorbeelden uit de praktijk. Vandaag: de onverwachte gevolgen van een gemiste deadline.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT

Met zijn ICT-bedrijf haalt Dennis (37) een fantastische opdracht binnen om een CMS voor een lokale televisiezender te programmeren en implementeren. “Samen met de klant stem ik een deadline af voor oplevering. Het contract voor deze grote klus teken ik met toewijding en enthousiasme. Alle kennis, skills en expertise van mijzelf en het team wordt ingezet om het project binnen de afgesproken termijn af te ronden… Maar dan blijkt het project toch ingewikkelder dan vooraf ingepland. De deadline nadert en het werk is nog niet af.”

Grote financiële gevolgen door gemiste deadline
Zijn team maakt lange dagen om het werk in te halen, maar de overeengekomen datum blijkt onhaalbaar. “Ik communiceer het nieuws aan de opdrachtgever. Deze reageert teleurgesteld, voelt zich niet tijdig ingelicht, en trekt zich terug uit het contract. Een maand later ontvang ik vervelend bericht: een officiële schadeclaim van € 75.130,- voor de gemiste omzet en reputatieschade van het bedrijf. Het overschrijden van de afgesproken termijn brengt forse financiële gevolgen met zich mee. Wat kan ik doen als deze kosten op mij worden verhaald? Is de schadeclaim op te lossen zonder dat ik mijn werknemers moet ontslaan? Betekent dit dat ik mijn eigen vermogen kwijt ben? Hoe waarborg ik de continuïteit van mijn ICT-bedrijf?”

Beschermd tegen specifieke ICT-risico’s
U wilt uiteraard geen slapeloze nachten. Maar het is onmogelijk om álles te controleren en een foutje is zo gemaakt. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voorkomt u financiële schade voor uw bedrijf in het geval van een schadeclaim van een klant of opdrachtgever. Technology Protection by Hiscox biedt bescherming aan IT-ondernemers voor specifieke risico’s binnen de branche. Onder de dekking valt onder meer contractbreuk door gemiste opleverdata, vergissingen tijdens het uitoefenen van het beroep en het schenden van een geheimhoudingsplicht. Deze verzekering biedt daarnaast dekking voor proceskosten, technische bijstand en juridische kosten. Ontvangt u een schadeclaim als gevolg van een beroepsfout? Dan hoeft dat dus niet het financiële einde van uw onderneming te betekenen.

De voordelen van Technology Protection by Hiscox 
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hiscox helpt u bezig te zijn met uw vak in plaats van zorgen te maken om mogelijke fouten van uw werknemers. Het biedt u gemoedsrust, omdat het de risico’s afdekt die specifiek gelden voor ondernemers in de informatie- en communicatietechnologie. Hieronder vallen:      

  • Contractbreuk (ongeacht of dit het gevolg is van een fout, inclusief het niet voldoen aan afgesproken specificaties en termijnoverschrijding)
  • Onzorgvuldigheid (bijvoorbeeld door een verkeerd advies of een vergissing)
  • Wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van de bedrijfsactiviteiten
  • Schending van een geheimhoudings- of privacyplicht
  • Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data
  • Inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een merkenrecht of auteursrecht
  • Smaad of laster
  • Eigen honorarium als uw opdrachtgever vanwege een claim weigert te betalen

Aan de hierboven genoemde voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend en de exacte dekking hangt af van de specifieke omstandigheden van het specifieke geval en de specifieke polis. 

Ontdek vrijblijvend uw premie

Binnen 5 minuten online geregeld!