Waarmee kunnen we je helpen?

Dekking ICT nog uitgebreider


Hiscox banner shape mask mobile Hiscox banner shape
Hiscox
Hester van Deutekom over Technology Protection by Hiscox, dé beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ICT'ers.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Hiscox introduceert begin 2020 de nieuwe polisvoorwaarden Technology Protection by Hiscox (TPH-2020). “De dekking van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven in de sector informatie- en communicatietechnologie is nu nog uitgebreider dan deze al was”, vertelt Hester van Deutekom.

Als Senior Technical Underwriter Professional Insurance en Cyber & Data Risks heeft Hester de afgelopen maanden hard gewerkt om de voorwaarden te vernieuwen. “Dat gaat natuurlijk veel verder dan alleen de voorwaarden zelf”, zegt ze. “Denk bijvoorbeeld ook aan het aanvraagformulier, de verzekeringskaart, het document waarin de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie staan vermeld, de brochure en  het Pre Priced Proposal .”

Aansluiten bij de praktijk

Technology Protection by Hiscox biedt bescherming tegen (vermogens)schade die ontstaat als gevolg van ontoereikende dienstverlening, gebreken in de levering van technologie-producten of fouten bij de uitvoering van een project. Hester: “Daarnaast biedt de verzekering dekking voor proceskosten en kosten voor juridische en technische bijstand. Ook schade die ontstaat omdat contractafspraken niet zijn nagekomen, valt onder de dekking. En zelfs eigen schade is deels verzekerd.”

“Zeker bij specifieke verzekeringsproducten moet je eens in de zoveel tijd weer met een kritisch oog naar de dekking kijken”, legt ze uit. “Wat is er ingehaald door de tijd? Past het taalgebruik nog wel? Wat verwachten onze relaties van ons? Op die manier houden we aansluiting bij de dagelijkse praktijk van onze eindklanten.”

Nog uitgebreider

Waren de oude voorwaarden al uitgebreid, de nieuwe doen daar nog een schepje bovenop. “Niet alleen omdat de dekking ruimer is geworden, ook omdat er enkele uitsluitingen komen te vervallen”, aldus Hester. “Sterker nog: in het onwaarschijnlijke geval dat er in de nieuwe polisvoorwaarden iets ten nadele kan worden uitgelegd, verleent Hiscox alsnog dekking op basis van de oude polisvoorwaarden. De enige uitzondering hierop is de opzegtermijn voor maatwerk, die bedraagt vanaf nu een maand, met inachtneming van de looptijd van twaalf maanden.”

Andere verzekeringen

“Wij zijn blij met deze aanvullingen”, vult Yasin Chalabi, Manager Professional Insurance en Cyber & Data Risks, haar aan. “Naast Technology Protection by Hiscox worden de andere zakelijke verzekeringsoplossingen van Hiscox met regelmatig geüpdatet. Hiscox anticipeert daarmee op veranderingen in de markt en de maatschappij.”

Meer informatie

Er is een overzicht beschikbaar met wijzigingen ten opzichte van voorgaande polisvoorwaarden (TPH-2013), alsmede een mooie brochure. Heeft u een vraag over de nieuwe voorwaarden van Technology Protection by Hiscox of over één van onze andere zakelijke. verzekeringen? Neem dan contact op via 020-5170700 of stuur een e-mail naar [email protected].