Waarmee kunnen we u helpen?

Mijn klant heeft bedrijfsschade


Hiscox banner shape mask mobile Hiscox banner shape
Thu, 09/30/2021 - 13:27
Hiscox
Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Die vraag beantwoordt Hiscox met voorbeelden uit de praktijk. Vandaag: een kleine fout met grote financiële impact.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering - schade claimen

Op verzoek van een elektronicabedrijf richt Mitchell (27) als IT-contractor opnieuw de infrastructuur van hun server. “Daarbij spreek ik af om beheer- en onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan het verkoopsysteem van de webwinkel. Bij het aanleggen van de nieuwe infrastructuur installeer ik een koppeling tussen de servers van de fysieke winkel en online webshop. Voor de afgesproken deadline lever ik een geoptimaliseerde ICT-infrastructuur op aan de klant. Het elektronicabedrijf is tevreden en mijn factuur stuur ik op. Het project is goed afgerond, dacht ik.”

Kleine fout met grote financiële impact

Drie dagen later krijgt Mitchell een telefoontje: het blijkt dat er een foutje is gemaakt tijdens de werkzaamheden. Klanten van het elektronicabedrijf hebben kunnen profiteren van een  onjuiste verkoopprijs door een verkeerde koppeling in de code. Hierdoor zijn hele dure laptops voor een veel lagere prijs aangeschaft. Doordat het leek op een goede stuntprijs voor dit hardlopende product, is een groot aantal bestellingen geplaatst. “Uit onderzoek blijkt dat er een verkeerde koppeling is gemaakt in de code. De verkoopprijs werd daarom onjuist weergegeven en daarom stelt het elektronicabedrijf mij aansprakelijk voor de schade van € 38.300,-. Omdat ik een fout heb gemaakt loopt het bedrijf omzet mis, zo stelt mijn opdrachtgever. Een kleine vergissing met mogelijk grote financiële impact. Wat kan ik doen, nu blijkt dat ik tekort ben geschoten in mijn werkzaamheden?”

Beschermd tegen de gevolgen van ICT-beroepsfouten

Voorkom stress en een bezorgd gevoel. Een foutje is makkelijk gemaakt en kan iedereen overkomen. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voorkomt u financiële schade voor uw bedrijf in het geval van een schadeclaim van een klant of opdrachtgever. Technology Protection by Hiscox biedt bescherming tegen specifieke risico’s voor ondernemers in de ICT-branche. Onder de dekking valt onder meer onzorgvuldigheid tijdens het uitoefenen van uw beroep, verlies of beschadiging van documenten en elektronische data en contractbreuk vanwege termijnoverschrijding. Deze verzekering biedt daarnaast dekking voor proceskosten, technische bijstand en juridische kosten. Wordt u aansprakelijk gesteld als gevolg van een beroepsfout? Dan hoeft dit niet het financiële einde van uw bedrijf te betekenen.

Waarom Technology Protection by Hiscox?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hiscox neemt uw zorgen over mogelijke vergissingen van uzelf of werknemers weg. Door het afdekken van de risico’s zorgt u ervoor dat uw onderneming niet in financiële problemen komt als uw klant de dupe wordt door uw slordige fout. Op die manier kunt u zorgeloos uw beroep uitoefenen. De verzekering is specifiek bedoelt voor ondernemers in de informatie- en communicatietechnologie. Onder de dekking vallen:     

  • Contractbreuk (ongeacht of dit het gevolg is van een fout, inclusief het niet voldoen aan afgesproken specificaties en termijnoverschrijding)
  • Onzorgvuldigheid (bijvoorbeeld door een verkeerd advies of een vergissing tijdens uw werk)
  • Wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van de bedrijfsactiviteiten
  • Schending van een geheimhoudings- of privacyplicht
  • Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data
  • Inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een merkenrecht of auteursrecht
  • Smaad of laster
  • Eigen honorarium als uw opdrachtgever vanwege een claim weigert te betalen
Ontdek vrijblijvend uw premie

Binnen 5 minuten online geregeld!