What can we help you with?

FAQ beroepsaansprakelijkheid


Hebt u vragen over onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering? We hebben alle veelgestelde vragen voor u op een rij gezet. 

Wilt u meer weten? Ga dan naar ons overzicht van beroepsaansprakelijkheid.  

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Hiscox banner shape mask mobile Hiscox banner shape mask

Veelgestelde vragen


Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u tegen claims die voortvloeien uit fouten en vergissingen die u in uw beroep maakt. Zo’n schadeclaim kan al snel heel hoog worden. Soms zó hoog, dat u failliet gaat. En omdat zelfs de meest ervaren professionals vergissingen kunnen maken, is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering eigenlijk onmisbaar. Ook omdat steeds meer opdrachtgevers deze verzekering verplicht stellen. De 'klassieke' beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt financieel verlies dat u in uw werk veroorzaakt. Voorbeelden:

 • U maakt vergissingen in een advies, analyse, berekening of meting.
 • Een van uw werknemers wordt ziek en u kunt een belangrijke projectdeadline niet halen.
 • U maakt onopzettelijk inbreuk op het auteursrecht, handelsmerk of licentierechten.
 • U maakt een fout in het onderzoek of het advies en uw cliënt lijdt daardoor financieel verlies.
 • U verliest data van uw klant.

Meer weten? Lees hier ons achtergrondartikel.

Voor wie is een polis voor beroepsaansprakelijkheid verstandig?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een beroepsverzekering die dekking biedt voor het maken van fouten tijdens het uitvoeren van werk voor derden. Hiscox heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) op maat samengesteld voor ondernemers in de ICT, management consultants, reclame- / marketing professionalsuitgeverijen en omroepen. Daarnaast bieden we een beroepsaansprakelijkheidsverzekering op maat voor een groot aantal andere beroepen die niet binnen deze sectoren vallen.

Mijn beroep staat niet tussen de mogelijke activiteiten. Wat kan ik doen?

Onze lijst aan beroepen en activiteiten hebben wij zo volledig mogelijk opgesteld, maar het kan voorkomen dat uw beroep er niet tussen staat. Sommige beroepen passen namelijk ook niet in onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Staat uw beroep er niet tussen? Bel gratis onze zakelijke klantenservice op 020-7991888 (werkdagen van 08:30 - 17:00 uur). Dan bekijken we samen wat we voor u kunnen betekenen.

Wat dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidspolis van Hiscox beschermt u tegen de financiële gevolgen van beroepsfouten. We verzekeren de wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw bedrijfsactiviteiten, zoals een inbreuk op een geheimhoudings- of privacyplicht. Of de schade die ontstaat als u intellectuele eigendomsrechten schendt, zoals een merkrecht of auteursrecht. En als documenten of data door uw toedoen onbruikbaar raken, vergoedt onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering het herstel van de gegevens.

Hiscox vergoed ook proceskosten, juridische bijstand en andere verdedigingskosten. Zelfs de kosten van mediation vallen binnen de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wordt u beschuldigd van smaad of laster? Wij vergoeden de verdediging en eventuele schadevergoeding. Hebt u extra expertise nodig in uw verweer? Hiscox regelt de beste interne en externe deskundigen, gespecialiseerd in uw vakgebied.

 • Onzorgvuldigheid, bijvoorbeeld het geven van een verkeerde voorstelling van zaken.
 • Schending van een geheimhoudings- of privacyplicht.
 • Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data.
 • Inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een merkenrecht of auteursrecht.
 • Beschuldiging van smaad, laster of plagiaat.
 • Inbreuk op licentierechten.
 • Kosten van een verklaring voor recht.
 • Claims tegen kopers of gebruikers van gecreëerde content.
 • We werken nauw samen met uw eigen deskundigen. Onze mensen kennen uw branche. 
Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Er is geen algemene wettelijke verplichting voor een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering. Maar voor sommige beroepen is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wel verplicht. Bijvoorbeeld als u jurist of accountant bent. Daarnaast zijn er verschillende beroeps- en bedrijfsorganisaties die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplichten. Zo kunnen opdrachtgevers eisen dat ondernemers hun aansprakelijkheid zelf verzekeren, en verplichten overheden ook vaak een verzekering.

Bent u ZZP'er? Dan is de kans groot dat u zónder verzekering minder of geen opdrachten krijgt. Veel grote bedrijven, overheden en bureaus huren u namelijk alleen in als u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt. Alleen zo kunnen deze opdrachtgevers hun aansprakelijkheid beschermen tegen vergissingen die een ingehuurde zzp maakt. 

U heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig, wanneer:

 • de wetgeving dit verplicht;
 • opdrachtgevers dit verplichten;
 • de verzekering een voorwaarde is voor lidmaatschap van een branche- of beroepsvereniging;
 • u als professional uw vermogen wilt verzekeren tegen beroepsfouten;
 • algemene voorwaarden niet genoeg bescherming bieden.
Wat is het verschil tussen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert materiële schade en letselschade die u per ongeluk toebrengt aan uw klant. Bijvoorbeeld als u de laptop van een klant laat vallen, of als een klant door uw toedoen struikelt en zich bezeert.

Voorbeelden:

 • Een klant valt over uw onhandig geplaatste oplaadkabel en breekt zijn pols.
 • U morst uw koffie op de laptop van uw klant, waardoor het apparaat kapot gaat.
 • U verliest de sleutel van het kantoor van uw klant, waardoor hij alle sloten moet vervangen.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de financiële gevolgen van zakelijke vergissingen, ofwel fouten die u maakt in de uitoefening van uw beroep. Bijvoorbeeld als u een verkeerd managementadvies verstrekt. Of als u ICT-systemen van uw klant verkeerd configureert.

Kortom, de beroepsaansprakelijkheid is er voor fouten die u in uw werk veroorzaakt. Bedrijfsaansprakelijkheid is daarentegen bedoeld voor fout die u op uw werk maakt, en waardoor iemand als persoon schade kan lijden. 

Bij Hiscox verzekert u uw bedrijfsaansprakelijkheid gemakkelijk mee bij het afsluiten van een Hiscox beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat als u al een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebt?

Maakt u een vergissing in uw werk? Dan kunt u die aansprakelijkheid niet altijd op uw privé-aansprakelijkheidsverzekering claimen. Claims als gevolg van het uitoefenen van uw beroep kunt u meestal wél via een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afdekken.
 

Kan ik persoonlijk advies krijgen bij het online afsluiten van een verzekering?

Ja, voor persoonlijk advies over onze verzekeringsproducten kunt u contact opnemen met een tussenpersoon. U vindt hier een tussenpersoon in uw regio.

Behoeft u geen advies, maar heeft u een andere vraag over onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Neem dan gratis contact op met onze zakelijke klantenservice op 020-7991888 (bereikbaar op werkdagen van 08:30 - 17:00). Zij helpen u graag verder. 

 

Wat kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De kosten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn afhankelijk van uw situatie. Bij het berekenen van de premie houdt Hiscox rekening met uw sector en uw jaaromzet. Vervolgens kunt u zelf een verzekerd bedrag per aanspraak of per verzekeringsjaar kiezen. 

Benieuwd naar de kosten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uw beroep? 

Bereken vrijblijvend uw premie

Hoe berekenen we de premie van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De premie wordt vastgesteld aan de hand van omzetbandbreedtes. Per bandbreedte geldt een vaste premie. Bent u benieuwd naar uw persoonlijke premie? U heeft uw premie al binnen 5 minuten vrijblijvend online berekend.

Bereken vrijblijvend uw premie

Hoe betaal ik de premie?

U kunt de premie alleen via automatische incasso betalen. Bij het afsluiten van uw verzekering kiest u zelf de termijn: per jaar, per halfjaar, kwartaal of per maand.

Mijn omzet bleek hoger dan vermeld op het polisblad. Moet ik premie nabetalen?

Nee. Als uw omzet hoger is geworden dan de geldende omzetbandbreedte, berekent Hiscox niet na over een voorgaande verzekeringsperiode. De premie wordt pas aangepast in de huidige verzekeringstermijn.

Hoe lang is de verzekeringstermijn?

Uw polis heeft standaard een termijn van 12 maanden. Wilt u de verzekering eerder stop zetten? Dat kan op elk gewenst moment. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is dagelijks opzegbaar. 

Wat is het uitlooprisico van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Het uitlooprisico van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering houdt in dat de verzekerden, voor een bepaalde periode, na de beëindiging van de verzekering nog verzekerd zijn voor claims van een opdrachtgevers voor activiteiten die tijdens de looptijd van de polis zijn uitgevoerd. 

Bij Hiscox hebben klanten vanuit de polisvoorwaarden standaard één maand uitloopdekking. En als de verzekering minimaal één jaar bij ons heeft gelopen, dan heeft u de optie om één jaar nameldingstermijn/uitloopdekking te kopen. 

Als u overstapt naar een andere verzekeraar, dan is er geen sprake van uitloopdekking. U zult dan zelf moeten bij de nieuwe verzekeraar moeten nagaan of deze de inloopdekking biedt. Dit kan verschillen per verzekeraar.
Stapt u niet over naar een andere verzekeraar, dan kan er 1 jaar uitloopdekking/nameldingstermijn worden ingekocht tegen 35% van de laatste jaarpremie. Er wordt dan een clausule opgenomen waarin de dekking voor de nameldingstemrijn staat omschreven. Daarna wordt de polis beëindigd.

Er is geen dekking voor activiteiten die tijdens de uitloopperiode worden uitgevoerd, daarvoor zou de verzekering zelf in stand gehouden moeten worden.

Wat is het inlooprisico van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Inlooprisico, ook wel vóórrisico genoemd, is het schaderisico waarvan de oorzaak voor de ingangsdatum van de verzekering ligt. Uw bedrijf kan aansprakelijk gesteld worden voor activiteiten uit het verleden. Vaak wordt het inlooprisico door verzekeraars in het contract uitgesloten.

Bij Hiscox kunt u er wel voor kiezen om de activiteiten van afgelopen jaar mee te verzekeren. U bent dan gedekt volgens alle door u geselecteerde dekkingen. Heeft u een eerdere verzekering gehad die aansluit op de nieuw af te sluiten verzekering (inloop met voorgaande verzekering)? Dan is dit gratis meeverzekerd en hoeft u bij het afsluiten van uw verzekering niets te selecteren. We checken dan automatisch of de clausule kan worden opgenomen op basis van uw voorgaande verzekering. Heeft u geen voorgaande verzekering, dan is die dekking er ook niet, tenzij u er tijdens het afsluiten van uw verzekering voor kiest om de activiteiten van afgelopen jaar (inlooprisico) mee te verzekeren.

 

Hoe krijg ik de polisdocumenten toegestuurd?

U krijgt de polisdocumenten van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering per e-mail toegestuurd. Bovendien kunt u ze terugvinden in uw persoonlijke Mijn Hiscox omgeving.

Hoe wijzig ik mijn polis, zoals mijn rekeningnummer of het adres?

Dit doet u heel eenvoudig in Mijn Hiscox. In uw profiel past u uw telefoonnummer, e-mailadres of wachtwoord aan. Wilt u overige zaken wijzigen, zoals uw adres of rekeningnummer? Dat kan middels een poliswijziging.

Mijn opdrachtgever legt inkoopvoorwaarden aan mij op. Zijn die gedekt binnen de verzekering?

Binnen onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen kunt u zelf leveringsvoorwaarden te hanteren. Maar als u inkoopvoorwaarden van uw opdrachtgever accepteert, heeft dat mogelijk invloed op de dekking van de verzekering. Bel in dat geval gratis onze zakelijke klantenservice op 020-7991888 (werkdagen van 09:00 - 18:00 uur) voor meer informatie.

Wat betekent 'rechtsgebied'?

Dit heeft betrekking op het recht van het land dat van toepassing is op het contract met uw opdrachtgever.

Waarom kan ik geen cyberdekking toevoegen bij het afsluiten?

Een combinatie van CyberClear by Hiscox en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is complex. Daarom bieden wij deze combinatie op dit moment alleen aan via een tussenpersoon die u hierover adviseert. U vindt hier een tussenpersoon in uw regio.

Mag ik een afgesloten verzekering annuleren?

Ja, u hebt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze termijn mag u de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zonder opgave van reden weer opzeggen. Is de bedenktijd voorbij, maar wilt u de verzekering toch stop zetten? Dat kan op elk gewenst moment. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is dagelijks opzegbaar. 

Hoe kan ik mijn verzekering opzeggen?

Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is dagelijks opzegbaar. En dat gaat heel eenvoudig. Stuur ons een e-mail waarin u vermeldt dat u de verzekering wilt beëindigen. Wij nemen dan contact met u op om uw opzegging te voltooien. 

Klantenservice

Meer informatie over onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen?

Bel gratis onze zakelijke klantenservice:  020-7991888

Bereikbaar op werkdagen van 08:30 - 17:00 uur

Hoe werkt het?


1. 

Bereken uw premie

U berekent binnen 5 minuten online en vrijblijvend uw premie. Is die aantrekkelijk? Dan kunt u een offerte aanvragen.

2.

Sluit de verzekering af

U kunt de verzekering na het berekenen van uw premie direct online afsluiten.

3.

U bent verzekerd

Na het afsluiten van uw verzekering bent u direct verzekerd. U ontvangt een bevestiging van ons in uw mailbox.

Ontdek vrijblijvend uw premie

Binnen 5 minuten online geregeld!

Makkelijk, begrijpelijk en waar voor je geld!
Lees alle reviews

Onze zakelijke verzekeringen