Van het RKD

Een hechte samenwerking.

Hiscox ondersteunt het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Een samenwerking die onze gezamenlijke fascinatie voor kunst onderstreept. Het RKD is betrokken bij diverse evenementen die voor u als klant van Hiscox interessant kunnen zijn - ook als u geen kunstverzekering kiest. En biedt u ondersteuning bij uw recherche naar de historie van uw kunstbezit. De komende maanden krijgt deze samenwerking meer vorm. Hoe? Dat leest u hier.