Technology by Hiscox

Wat dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ICT-bedrijven?

Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hiscox is uw ICT-bedrijf verzekerd tegen contractbreuk. Ongeacht of dit het gevolg is van een fout, inclusief termijnoverschrijding. De verzekering dekt ook:

  • Onzorgvuldigheden, zoals een verkeerd advies of vergissing tijdens het werk
  • Schending van een geheimhoudings- of privacyplicht
  • Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data
  • Inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een merkenrecht of auteursrecht.
  • Smaad of laster
  • Uw eigen honorarium als uw opdrachtgever vanwege een claim weigert te betalen

 

Meer vragen