Technology by Hiscox

Wat als uw ICT-bedrijf verweten wordt van inbreuk op intellectueel eigendom?

Verwijt uw klant uw ICT-bedrijf van een fout tijdens uitvoer van een project? Dan kan deze u aansprakelijk stellen voor financiële schade. Denk bijvoorbeeld aan het leveren van verkeerd advies, fouten in opgeleverde producten, of het verlies of de beschadiging van documenten en data. Een schadeclaim kan veel geld kosten. Met een gerust gevoel ondernemen? De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hiscox dekt risico’s af die specifiek gelden voor ondernemers in de informatie- en communicatietechnologie.