Technology by Hiscox

Wat als uw ICT-bedrijf een deadline mist?

Wanneer u, bijvoorbeeld door een verkeerde inschatting van de hoeveelheid werk, niet binnen de afgesproken termijn uw werk oplevert kan uw klant u verwijten van contractbreuk. De schade die uw klant hierdoor lijdt kan zij op uw ICT-bedrijf proberen te verhalen. Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hiscox bent u verzekerd tegen risico’s die specifiek gelden voor ondernemers in de informatie- en communicatietechnologie. Ook wanneer er sprake is van contractbreuk.

Meer vragen