Waarmee kunnen we u helpen?

Auteursrechten geschonden


Hiscox banner shape mask mobile Hiscox banner shape
Thu, 09/30/2021 - 13:32
Hiscox
Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Hiscox geeft het antwoord met voorbeelden uit de praktijk. Vandaag: de lastige kwestie rond auteursrechten op internet.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Frank (24) is als ZZP’er ingehuurd om een website te ontwerpen voor een lokale kledingwinkel. “Ik had afgesproken te werken met bestaand beeldmateriaal dat de winkel rechtstreeks bij mij aanlevert. Dat bestond voornamelijk uit productafbeeldingen. Om het geheel aantrekkelijker te maken, heb ik een aantal sfeerbeelden toegevoegd, die ik vond op het internet. De kledingwinkel was erg tevreden over de stijlvolle uitstraling en waardeerde mijn extra toevoegingen, zo leek het.”

Kleine fout, grote financiële impact
Zes maanden later ontvangt Frank een sommatiebrief: er is inbreuk gemaakt op auteursrecht. Bij het plaatsen van enkele van de sfeerbeelden is namelijk geen expliciete toestemming gevraagd aan de betreffende fotograaf. Hierdoor is er sprake van onrechtmatig gebruik met als gevolg het verzoek tot een fikse schadevergoeding. “Omdat ik de beelden op eigen initiatief heb toegevoegd, stelt de kledingwinkel mij aansprakelijk voor de schadeclaim van €4.600. Ik had immers de fotograaf om toestemming moeten vragen voor het beeldgebruik en/of een naamsvermelding moeten plaatsen, zo stelt het bedrijf. Het gebruik van deze beelden op de website komt mij nu duur te staan. Hoe kan ik mijn bedrijf behoeden van een financiële strop?”

ICT-beroepsfouten afgedekt
Tijdsdruk en complexiteit is een realiteit in de IT-sector. Beroepsfouten zijn onvermijdelijk. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voorkomt u financiële schade voor uw bedrijf in het geval van een schadeclaim van een klant of opdrachtgever. Technology Protection by Hiscox biedt bescherming tegen specifieke risico’s voor ondernemers binnen de ICT-branche, zoals inbreuk op merk- of auteursrecht, smaad of laster of verlies of beschadiging van documenten en elektronische data. Ook worden proceskosten, technische bijstand en juridische kosten gedekt.

Waarom Technology Protection by Hiscox?
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hiscox neemt uw zorgen over mogelijke vergissingen van uzelf of werknemers weg. Door het afdekken van de risico’s zorgt u ervoor dat uw onderneming niet in grote financiële problemen komt als gevolg van een beroepsfout. Op die manier kunt u onbekommerd uw werkzaamheden uitvoeren. De verzekering is specifiek bedoelt voor ondernemers in de informatie- en communicatietechnologie. Onder de dekking vallen:     

  • Contractbreuk (ongeacht of dit het gevolg is van een fout, inclusief het niet voldoen aan afgesproken specificaties en termijnoverschrijding)
  • Onzorgvuldigheid (bijvoorbeeld door een verkeerd advies of een vergissing tijdens uw werk)
  • Wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van de bedrijfsactiviteiten
  • Schending van een geheimhoudings- of privacyplicht
  • Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data
  • Inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een merkenrecht of auteursrecht
  • Smaad of laster
  • Eigen honorarium als uw opdrachtgever vanwege een claim weigert te betalen
Ontdek vrijblijvend uw premie

Binnen 5 minuten online geregeld!